Privacy Policy

Privacy Policy

PRIVATUMO POLITIKA

 1. Kas mes esame
  1. Mes, UAB “Asterman LT”, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 305815143, adresas Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir įsipareigojame saugoti jį laikydamiesi šios Privatumo politikos (toliau – „Privatumo politika“), būti skaidrūs, pateikdami aiškią informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus. Šioje Privatumo politikoje rasite informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
  2. Tvarkydami Asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat priežiūros institucijų nurodymų.
 2. Kokius asmens duomenis tvarkome ir kodėl?
 3. Jūsų pateiktus duomenis teisėtai tvarkome ir naudojame žemiau išvardytais tikslais:

  Asmens duomenų kategorijos:

  1. Vardas, šalis, lytis, miestas, kalba, įmonės rekvizitai, adresas, el. paštas, el. pašto sąveika (informacija apie tai, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kada ir kiek kartų jis buvo perskaitytas / atvertas, ar jis buvo persiųstas, kokia operacinė sistema ir el. pašto serveris (jo vieta) buvo naudojami).
  2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

  3. Gavę jūsų sutikimą, tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkome asmens duomenis.
  4. Pateikdami asmens duomenis, patvirtinate, kad jie yra tikslūs ir teisingi. Pastebėję netikslumų, nedelsiant mus informuokite.
  5. Siųsti Jums naujienas apie mūsų veiklą, pasiūlymus bei reklaminę medžiagą galime tik tuo atveju, jeigu sutinkate gauti šią informaciją. Taip pat galime pakviesti Jus į renginį ar sudalyvauti apklausoje. Tai darome todėl, kad norime geriau pažinti Jus ir pritaikyti mūsų siunčiamas naujienas pagal jūsų poreikį.
  6. Atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų galite parašę mums laišką su prašymu žemiau nurodytais kontaktais.
 4. Kaip mes renkame informaciją apie Jus?
  1. Jūsų asmens duomenis renkame naudodamiesi: kontaktų forma bei mūsų naujienlaiškių prenumeravimo forma, Jums pateikus duomenis apie save elektroniniu paštu ar kitu būdu.
 5. Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?
  1. Duomenys, pateikti užsisakant tiesioginės rinkodaros pranešimus, bus saugomi tol, kol pageidausite gauti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimus.
 6. Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?
  1. Jūsų asmens duomenis galime atskleisti:
   1. Įmonėms, su kuriomis dirbame. Asmens duomenys yra atkleidžiami įmonėms, kurios teikia mums paslaugas. Tai yra IT priežiūros, naujienlaiškių siuntimo įmonės, pašto siuntų ir kurjerių paslaugas teikiančios įmonės ir reklamos agentūros. Visos šios įmonės privalo užtikrinti tokią pačią Jūsų asmens duomenų apsaugą, negali naudoti jų neleistinais tikslais ir turi užtikrinti, kad jų partneriai elgsis taip pat.
   2. Kita. Ginčų atveju galime perduoti Jūsų duomenis teisės konsultantams.
 7. Asmens duomenų apsauga
  1. Su Jūsų asmens duomenimis elgiamės atsakingai:
   1. Saugumas. Jūsų duomenų apsaugai naudojame technines ir organizacines saugumo priemones. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui.
 8. Jūsų teisės
  1. Jūs turite šias teises:
   1. gauti informaciją apie tai, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir prieigą prie savo duomenų;
   2. kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis;
   3. ištrinti savo asmens duomenis. Ši teisė negalioja, jei duomenų tvarkymas susijęs su saviraiškos ir informacijos laisve, teisiniais įsipareigojimais ar teisinių reikalavimų nustatymu, vykdymu bei gynimu;
   4. gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis (vadinamoji teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė galioja, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis Jūsų sutikimu arba pasirašius sutartį;
   5. apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis;
   6. nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas mūsų ar trečiųjų šalių teisėtais interesais;
   7. nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą;
   8. bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.
  2. Norėdami pasinaudoti aukščiau išvardintomis teisėmis, kreipkitės į mus raštu arba susisiekite su duomenų apsaugos pareigūnu žemiau nurodytais kontaktais.
  3. Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.
 9. Privatumo politikos pakeitimai
  1. Reguliariai peržiūrime savo privatumo politiką. Ši versija atnaujinta 2023 m. rugpjūčio 17 d.
 10. Kontaktinė informacija
El.paštu: director@asterman.org

Telefonu: +370 698 83094